Mediation Management is een dienst in ontwikkeling. De verwachting is dat eind 2016 deze dienst is uitontwikkeld in eerste opzet.

De aanleiding om deze dienst te ontwikkelen is ontstaan uit ervaringen die organisaties hebben waar Mediation bij gewenst is of toegepast zou moeten worden om gemakkelijk tot een win-win situatie te komen maar niet wordt ingezet of omdat organisaties de gang naar Mediation niet durven te maken of gewoonweg het blijvend effect van mediation niet kennen.

De eerste onderzoeken en calculaties laten onomstotelijk zien dat organisaties veel geld zullen besparen met Mediation Management.

Wordt vervolgd …