ICT projecten zijn vaak complexe omgevingen omdat er veel stakeholders bij betrokken zijn. Vaak zijn het niet de technische zaken die de complexiteit veroorzaken maar de aansturing en de procesaanpak . Indien projecten over onvoldoende agility en adaptief vermogen beschikken is de kans aanwezig dat een project stroperig en onvoldoende succesvol verloopt.

Adaptive People Interim Managers zijn meesters in Agility en Adaptiviteit.