De publieke sector staat voor een forse uitdaging. Steeds meer, complexere taken moeten met steeds minder mensen en middelen uitgevoerd worden. Dit vraagt niet om harder werken maar om slimmer werken.

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen (de drie decentralisaties in het sociaal domein (3D)). Het gaat hierbij deels om nieuwe taken en deels om een uitbreiding van al bestaande taken van gemeenten.

Mede door deze nieuwe wetgeving is het vanaf 1 januari 2015 voor gemeenten belangrijk om goede zorg aan te bieden aan burgers in hun gemeente. De impact van deze wetinvoering is dat gemeenten zaak & klantgerichter moeten gaan werken.

Adaptive People Interim Managers helpen gemeenten en ministeries succesvol om te gaan met verschillende facetten van deze veranderingen die elkaar in rap tempo opvolgen.

Bekijk ook ons dienstenoverzicht.