Bij een economie die groeit blijkt detachering vaak een succesvol model dat het met niet al te veel managementvaardigheden redt. Ditzelfde model blijkt bij economische terugval minder succesvol. Oorzaken die hieraan ten grondslag blijken te liggen zijn de immer aanwezige performance indicatoren, zoals bijvoorbeeld leegloop, gemiddeld tarief, ziekteverzuim en verloop van personeel. Deze indicatoren zijn in de dagelijkse praktijk van een ICT-bedrijf zó dominant dat ze niet alleen de prestatie meten, maar die vaak ook bepalen. Enerzijds staan deze indicatoren alleen performance toe die meetbaar is, anderzijds zorgen ze ervoor dat de geesten van de managers die er dagelijks mee moeten werken, zo vertroebeld raken dat zij die indicatoren gaan zien als ‘business objectives’.

Pak een willekeurig business-plan van een ICT-bedrijf en bij de doelstellingen staat wel zoiets als: ‘leegloop terugdringen’ of ‘ziekteverzuim terugdringen’. Dat grote leegloop, lage tarieven en hoog ziekteverzuim symptomen zijn van een onderliggend probleem en het ontbreken van een gezonde cultuur, zou vaker onderkend moeten worden.

In extreme gevallen kan het zelfs strijdig zijn met de belangen van de klant, bijvoorbeeld als de noodzaak om de hoge leegloop weg te poetsen groter is dan het degelijk bemannen van een project.

Adaptive People Organisatie & Mens Ontwikkelaars helpen detacheringsburo’s bij het verder ontwikkelen van een cultuur waar de mensen en zachte prestatie indicatoren centraal staan en niet de harde prestatie indicatoren.