Gemeenten en Ministeries bevinden zich in een fase waarbij klantgericht samenwerken verder geactiveerd dient te worden. Hieronder kun je verstaan dat het van belang is dat enerzijds interne afdelingen (interne klanten) nauw(er) met elkaar samen werken en anderzijds klantgericht denken en handelen richting burgers (externe klanten) verbeterd moet worden o.a. door middel van het implementeren van bijvoorbeeld een zaaksysteem om zaak gerichter te gaan werken.

Zaak / klantgericht (samen)werken wordt niet gerealiseerd door middel van het implementeren van technologie maar doordat er een gemeenschappelijke mindset ontstaat ten gunste van dé klant (interne én externe klant).

Deze mindset kan vergeleken worden met de mindset van het Nederlands voetbal elftal tijdens het laatste WK wat een totaal andere was ten opzichte van het EK daarvoor waar het Nederlands elftal 3 wedstrijden op rij had verloren. Konden de spelers van het Nederlands elftal tijdens het EK waarin zij 3 wedstrijden op rij hadden verloren niet voetballen? Mijn antwoord: voetballen konden ze ook tijdens het EK wel degelijk, helaas ontbrak het aan een team en aan samenwerken ten gunste van de interne klanten (mede spelers) en externe klanten (toeschouwers en overige (commercieel) belanghebbenden).

Vertrouwen is hierin het sleutelwoord. Spelregels over het gedrag en spelregels over het spel zijn van belang om met elkaar overeenstemming over  te hebben en elkaar constructief op aan te spreken, de resultaten komen dan “vanzelf”.

Adaptive People Organisatie & Mens Ontwikkelaars helpen gemeenten en ministeries om klant en zaakgerichter samen te werken.