De huidige economie laat zien dat er hevige concurrentie is niet alleen tussen leveranciers, maar ook tussen verschillende interne teams of afdelingen. Een omgeving van concurrentie en continue afstemmen van belangen en prioriteiten betekent dat de persoonlijke vaardigheden steeds belangrijker worden.

Interne én externe klanten vinden dat het beter moet, budgethouders vinden dat het voor minder moet en medewerkers vinden dat het met meer moet. De uitdaging is om niet in een spagaat terecht te komen. Als een manager, afdeling of persoon toch in een spagaat terecht is gekomen, dan is de vraag hoe kom je er uit?

Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de meeste ICT & Telecom medewerkers meer technische kennis en ervaring hebben dan hun managers maar tegelijkertijd wel aangestuurd worden door diezelfde manager die onvoldoende weet waar zijn mensen daadwerkelijk mee bezig zijn. Of managers die hoogopgeleide medewerkers moeten coachen of talentvolle nieuwe medewerkers moeten werven of behouden voor het bedrijf. En dan speelt er altijd ook nog het vervullen van een brugfunctie tussen ICT & telecom aan de ene kant en dé business aan de andere kant. Hoe gaan managers maar ook ICT & Telecom medewerkers met dit soort zaken om? Worden ze hierin getraind?

Adaptive People Organisatie & Mens Ontwikkelaars verzorgen trainingen specifiek voor ICT & Telecom professionals zodat zij het verschil zullen maken enerzijds intern als collega en anderzijds extern richting klanten.