Binnen zorginstellingen stuiten innovatieve ideeën tegen een hoge rapportagelast, waarna innovaties veel lagen door moeten alvorens deze getest kunnen worden. Protocollen ter verhoging van de kwaliteit lijken een doel op zich te zijn geworden.

Veel gehoord is het dat er vaker vanuit de bedrijfsvoering en efficiëntie naar de klant wordt gekeken dan vanuit de klant zelf.

Voor veel zorginstellingen lijkt het erop dat de politiek geen lange termijn visie over de zorg heeft.

De regelgevingen wisselen regelmatig waardoor veel instellingen extra mensen aan moeten nemen om deze ontwikkelingen te blijven volgen. Er worden veel vraagtekens geplaatst bij de hoeveelheid toegevoegde waarde die de wisselende regelgevingen voor de patiënt heeft.

Ook is het systeem van gezondheidszorg haast innovatieresistent. “Het is alsof elke poging tot vernieuwing en verbetering door de wijze waarop we het stelsel hebben ingericht en georganiseerd wordt doodgeslagen.” (Gerard Jansen).

Adaptive People Organisatie & Mens Ontwikkelaars helpen bij het verschuiven van een zorgcultuur met focus op efficiency naar een focus op service en klantgerichtheid.