TEAM staat voor Together Everyone Achieves More. Helaas leert de ervaring dat bij veel teams frustraties aanwezig zijn die hardnekkig blijken te zijn als er niet tijdig en adequaat wordt ingegrepen.

Een team als ONE TEAM laten functioneren vraagt om inzicht, inzicht ik elk van de teamspelers en inzicht in de 5 frustraties binnen een team:

  1. frustratie 1: afwezigheid van vertrouwen
  2. frustratie 2: angst voor conflicten
  3. frustratie 3: gebrek aan betrokkenheid
  4. frustratie 4: vermijden van verantwoordelijkheid
  5. frustratie 5: verwaarlozing van de resultaten

Ondernemerschap, Netwerkvaardigheden, Enthousiasme en éénsgezindheid zijn hierbij dé ingredienten. Bij Adaptive People noemen wij een team dat als één team opereert, ONE team.

ONE logo

Tijdens deze training wordt een geheel TEAM getraind om beter en goed met elkaar samen te werken. Niet alleen het TEAM wordt tijdens deze training geactiveerd om goed samen te werken, de rol en verwachtingen van de directie of het management krijgt voldoende aandacht om een team succesvol te laten samenwerken.

Voorafgaand aan de training wordt een assessment via email verstuurd met daarin een link om een aantal vragen te beantwoorden. De gegeven antwoorden resulteren in een zogenaamd DISC profiel wat tijdens de training uitvoerig zal worden besproken.

Duur: 4 keer een dagdeel | Prijs: € 995,= excl. BTW per deelnemer

In de prijs inbegrepen:

  • kosten van DISC assessments (meerdere!)
  • locatie kosten
  • lunch, koude & warme dranken
  • toolbox

Kijk bij “inschrijven voor komende trainingen” naar data waarop de training wordt gegeven om je in te schrijven of neem contact op voor de mogelijkheden van een in-company maatwerk training.