Vaak zijn het niet de technische uitdagingen die getackeld moeten worden om een project te laten slagen maar juist de functionele wensen en eisen (de requirements) en de relationele aspecten van een project (hoe gaan betrokken stakeholders met elkaar om).

Adaptive People Software & App ontwikkelaars zijn experts op het gebied van het vaststellen van requirements. Dit doen wij in nauwe samenspraak met opdrachtgevers. Hierbij hanteren wij Agile and Scrum bij alles wat wij doen, lees meer hierover op de pagina “Visie & Cultuur” (te vinden onderaan de website).

U kunt dit zien als het vaststellen van de technische tekeningen voor het bouwen van een woning. Als de technische tekeningen niet helder zijn, dan heeft het geen zin om aan de bouw te beginnen.

Zoals voor al onze diensten geldt ook voor het opstellen van requirements dat wij dit tegen de laagste prijsgarantie doen.